PDF 175kWORD 339k

 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

 

LIBE(2020)0113_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Maanantai 13. tammikuuta 2020 klo 19.00–20.00

Strasbourg

Kokoushuone: Winston Churchill (200)

1. Esityslistan hyväksyminen

2. Puheenjohtajan ilmoitukset

HUOM. KAIKKI AJAT OVAT VAIN SUUNTAA-ANTAVIA JA VOIVAT MUUTTUA KOKOUKSEN KULUESSA.

13. tammikuuta 2020 klo 19.00–19.20

3. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 767/2008, asetuksen (EY) N:o 810/2009, asetuksen (EU) 2017/2226, asetuksen (EU) 2016/399, asetuksen 2018/XX [yhteentoimivuudesta annettu asetus] ja päätöksen 2004/512/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 2008/633/YOS kumoamisesta

LIBE/9/01249

***I 2018/0152(COD) COM(2018)0302 – C8-0185/2018

 

Esittelijä:

 

Paulo Rangel (PPE)

 

Vastaava:

 

LIBE

 

 

 

         Selonteko neuvotteluista valiokunnalle (74 artiklan 3 kohta)

13. tammikuuta 2020 klo 19.20–20.00

*** Koneäänestys ***

4. Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin erillisvirastojen talousarvioiden toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018: toiminta, varainhoito ja sen valvonta

LIBE/9/00813

 2019/2098(DEC) COM(2019)0316[43] – C9-0093/2019

 

Valmistelija:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.090v01-00
AM – PE644.917v01-00

Vastaava:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.866v01-00

 

         Lausuntoluonnoksen hyväksyminen

5. Vastuuvapaus 2018: Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (EUROPOL)

LIBE/9/00823

 2019/2088(DEC) COM(2019)0316[33] – C9-0083/2019

 

Valmistelija:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.086v01-00
AM – PE644.912v01-00

Vastaava:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.924v01-00

 

         Lausuntoluonnoksen hyväksyminen

6. Vastuuvapaus 2018: Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL)

LIBE/9/00836

 2019/2082(DEC) COM(2019)0316[27] – C9-0077/2019

 

Valmistelija:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.082v01-00
AM – PE644.902v01-00

Vastaava:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.864v01-00

 

         Lausuntoluonnoksen hyväksyminen

7. Vastuuvapaus 2018: Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust)

LIBE/9/00852

 2019/2074(DEC) COM(2019)0316[19] – C9-0069/2019

 

Valmistelija:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.085v01-00
AM – PE644.911v01-00

Vastaava:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.922v01-00

 

         Lausuntoluonnoksen hyväksyminen

8. Vastuuvapaus 2018: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA)
 

LIBE/9/00783

 2019/2097(DEC) COM(2019)0316[42] – C9-0092/2019

 

Valmistelija:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.084v01-00
AM – PE644.910v01-00

Vastaava:

 

CONT –

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.874v01-00

 

         Lausuntoluonnoksen hyväksyminen

9. Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu

LIBE/9/00880

 2019/2063(DEC) COM(2019)0316[09] – C9-0058/2019

 

Valmistelija:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.078v01-00
AM – PE644.908v01-00

Vastaava:

 

CONT –

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.834v01-00

 

         Lausuntoluonnoksen hyväksyminen

10. Vastuuvapaus 2018: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)

LIBE/9/00862

 2019/2068(DEC) COM(2019)0316[13] – C9-0063/2019

 

Valmistelija:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.087v01-00
AM – PE644.913v01-00

Vastaava:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.879v01-00

 

         Lausuntoluonnoksen hyväksyminen

11. Vastuuvapaus 2018: Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex)

LIBE/9/00834

 2019/2083(DEC) COM(2019)0316[28] – C9-0078/2019

 

Valmistelija:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.088v01-00
AM – PE644.914v01-00

Vastaava:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.855v01-00

 

         Lausuntoluonnoksen hyväksyminen

12. Vastuuvapaus 2018: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO)

LIBE/9/00785

 2019/2096(DEC) COM(2019)0316[41] – C9-0091/2019

 

Valmistelija:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.080v01-00
AM – PE644.906v01-00

Vastaava:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.869v02-00

 

         Lausuntoluonnoksen hyväksyminen

13. Vastuuvapaus 2018: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)

LIBE/9/00865

 2019/2069(DEC) COM(2019)0316[14] – C9-0064/2019

 

Valmistelija:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.083v01-00
AM – PE644.909v01-00

Vastaava:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.918v01-00

 

         Lausuntoluonnoksen hyväksyminen

14. Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Komissio

LIBE/9/01036

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Valmistelija:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.089v01-00
AM – PE644.915v01-00

Vastaava:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

PR – PE639.827v01-00

 

         Lausuntoluonnoksen hyväksyminen

15. Sopimuksen tekeminen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä

LIBE/9/00400

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

 

Puheenjohtaja:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

 

Vastaava:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (Renew)

 

 

         Kirjeen muodossa annetun lausuntoluonnoksen hyväksyminen

16. Muut asiat

17. Seuraavat kokoukset

         20. tammikuuta 2020 klo 15.00–18.30 (Bryssel)

         21. tammikuuta 2020 klo 9.00–12.30 ja 15.00–18.30 (Bryssel)

Päivitetty viimeksi: 9. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus