PDF 194kWORD 339k

 

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

 

LIBE(2020)0113_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

ponedjeljak 13. siječnja 2020., 19:00 – 20:00

Strasbourg

Dvorana: Winston Churchill (200)

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Priopćenja predsjedatelja

NAPOMINJEMO DA SU SVI TERMINI SAMO OKVIRNI I PODLOŽNI PROMJENAMA TIJEKOM SJEDNICE.

13. siječnja 2020., 19:00 – 19:20

3. Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 767/2008, Uredbe (EZ) br. 810/2009, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe XX/2018 [Uredba o interoperabilnosti] i Odluke 2004/512/EZ te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2008/633/PUP

LIBE/9/01249

***I 2018/0152(COD) COM(2018)0302 – C8-0185/2018

 

Izvjestitelj:

 

Paulo Rangel (PPE)

 

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

 

         Izvještavanje odbora o pregovorima (članak 74. stavak 3.)

13. siječnja 2020., 19:20 – 20:00

*** Elektroničko glasovanje ***

4. Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna agencija Europske unije za financijsku godinu 2018.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor

LIBE/9/00813

 2019/2098(DEC) COM(2019)0316[43] – C9-0093/2019

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.090v01-00
AM – PE644.917v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.866v01-00

 

         Usvajanje nacrta mišljenja

5. Razrješnica za 2018.: Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (EUROPOL)

LIBE/9/00823

 2019/2088(DEC) COM(2019)0316[33] – C9-0083/2019

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.086v01-00
AM – PE644.912v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.924v01-00

 

         Usvajanje nacrta mišljenja

6. Razrješnica za 2018.: Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)

LIBE/9/00836

 2019/2082(DEC) COM(2019)0316[27] – C9-0077/2019

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.082v01-00
AM – PE644.902v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.864v01-00

 

         Usvajanje nacrta mišljenja

7. Razrješnica za 2018.: Europski ured za pravosudnu suradnju (Eurojust)

LIBE/9/00852

 2019/2074(DEC) COM(2019)0316[19] – C9-0069/2019

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.085v01-00
AM – PE644.911v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.922v01-00

 

         Usvajanje nacrta mišljenja

8. Razrješnica za 2018.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)
 

LIBE/9/00783

 2019/2097(DEC) COM(2019)0316[42] – C9-0092/2019

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.084v01-00
AM – PE644.910v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT –

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.874v01-00

 

         Usvajanje nacrta mišljenja

9. Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski nadzornik za zaštitu podataka

LIBE/9/00880

 2019/2063(DEC) COM(2019)0316[09] – C9-0058/2019

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.078v01-00
AM – PE644.908v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT –

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.834v01-00

 

         Usvajanje nacrta mišljenja

10. Razrješnica za 2018.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)

LIBE/9/00862

 2019/2068(DEC) COM(2019)0316[13] – C9-0063/2019

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.087v01-00
AM – PE644.913v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.879v01-00

 

         Usvajanje nacrta mišljenja

11. Razrješnica za 2018.: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (FRONTEX)

LIBE/9/00834

 2019/2083(DEC) COM(2019)0316[28] – C9-0078/2019

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.088v01-00
AM – PE644.914v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.855v01-00

 

         Usvajanje nacrta mišljenja

12. Razrješnica za 2018.: Europski potporni ured za azil (EASO)

LIBE/9/00785

 2019/2096(DEC) COM(2019)0316[41] – C9-0091/2019

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.080v01-00
AM – PE644.906v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.869v02-00

 

         Usvajanje nacrta mišljenja

13. Razrješnica za 2018.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)

LIBE/9/00865

 2019/2069(DEC) COM(2019)0316[14] – C9-0064/2019

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.083v01-00
AM – PE644.909v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.918v01-00

 

         Usvajanje nacrta mišljenja

14. Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europska komisija

LIBE/9/01036

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.089v01-00
AM – PE644.915v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

PR – PE639.827v01-00

 

         Usvajanje nacrta mišljenja

15. Sklapanje Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju

LIBE/9/00400

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

 

Predsjednik:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

 

Nadležni odbor:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (Renew)

 

 

         Usvajanje nacrta mišljenja u obliku pisma

16. Razno

17. Sljedeće sjednice

         20. siječnja 2020., 15:00 – 18:30 (Bruxelles)

         21. siječnja 2020., 9:00 – 12:30 i 15:00 – 18:30 (Bruxelles)

Posljednje ažuriranje: 13. siječnja 2020.Pravna napomena