PDF 185kWORD 339k

 

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

 

LIBE(2020)0113_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

It-Tnejn 13 ta' Jannar 2020, 19.00 – 20.00

Strasburgu

Sala: Winston Churchill (200)

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Avviżi tal-president

IL-ĦINIJIET SKEDATI HUMA INDIKATTIVI BISS U JISTGĦU JINBIDLU MATUL IL-LAQGĦA.

It-13 ta' Jannar 2020, 19.00 – 19.20

3. Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 767/2008, ir-Regolament (KE) Nru 810/2009, ir-Regolament (UE) 2017/2226, ir-Regolament (UE) 2016/399, ir-Regolament XX/2018 [ir-Regolament tal-Interoperabilità], u d-Deċiżjoni 2004/512/KE u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/633/ĠAI

LIBE/9/01249

***I 2018/0152(COD) COM(2018)0302 – C8-0185/2018

 

Rapporteur:

 

Paulo Rangel (PPE)

 

Responsabbli:

 

LIBE

 

 

 

         Rapportar lura lill-kumitat dwar in-negozjati (Artikolu 74(3))

It-13 ta' Jannar 2020, 19.20 – 20.00

*** Ħin għall-votazzjoni elettronika ***

4. Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll

LIBE/9/00813

 2019/2098(DEC) COM(2019)0316[43] – C9-0093/2019

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.090v01-00
AM – PE644.917v01-00

Responsabbli:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.866v01-00

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

5. Kwittanza 2018: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol)

LIBE/9/00823

 2019/2088(DEC) COM(2019)0316[33] – C9-0083/2019

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.086v01-00
AM – PE644.912v01-00

Responsabbli:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.924v01-00

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

6. Kwittanza 2018: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL)

LIBE/9/00836

 2019/2082(DEC) COM(2019)0316[27] – C9-0077/2019

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.082v01-00
AM – PE644.902v01-00

Responsabbli:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.864v01-00

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

7. Kwittanza 2018: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust)

LIBE/9/00852

 2019/2074(DEC) COM(2019)0316[19] – C9-0069/2019

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.085v01-00
AM – PE644.911v01-00

Responsabbli:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.922v01-00

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

8. Kwittanza 2018: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva ta' Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl- Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA)
 

LIBE/9/00783

 2019/2097(DEC) COM(2019)0316[42] – C9-0092/2019

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.084v01-00
AM – PE644.910v01-00

Responsabbli:

 

CONT –

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.874v01-00

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

9. Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

LIBE/9/00880

 2019/2063(DEC) COM(2019)0316[09] – C9-0058/2019

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.078v01-00
AM – PE644.908v01-00

Responsabbli:

 

CONT –

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.834v01-00

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

10. Kwittanza 2018: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA)

LIBE/9/00862

 2019/2068(DEC) COM(2019)0316[13] – C9-0063/2019

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.087v01-00
AM – PE644.913v01-00

Responsabbli:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.879v01-00

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

11. Kwittanza 2018: L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex)

LIBE/9/00834

 2019/2083(DEC) COM(2019)0316[28] – C9-0078/2019

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.088v01-00
AM – PE644.914v01-00

Responsabbli:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.855v01-00

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

12. Kwittanza 2018: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO)

LIBE/9/00785

 2019/2096(DEC) COM(2019)0316[41] – C9-0091/2019

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.080v01-00
AM – PE644.906v01-00

Responsabbli:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.869v02-00

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

13. Kwittanza 2018: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA)

LIBE/9/00865

 2019/2069(DEC) COM(2019)0316[14] – C9-0064/2019

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.083v01-00
AM – PE644.909v01-00

Responsabbli:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.918v01-00

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

14. Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea

LIBE/9/01036

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.089v01-00
AM – PE644.915v01-00

Responsabbli:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

PR – PE639.827v01-00

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

15. Konklużjoni tal-Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u tal-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

LIBE/9/00400

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

 

President:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

 

Responsabbli:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (Renew)

 

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni f'forma ta' ittra

16. Kwistjonijiet varji

17. Laqgħat li jmiss

         l-20 ta' Jannar 2020, 15.00 – 18.30 (Brussell)

         il-21 ta' Jannar 2020, 9.00 – 12.30 u 15.00 – 18.30 (Brussell)

Aġġornata l-aħħar: 8 ta' Jannar 2020Avviż legali