PDF 189kWORD 338k

 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

 

LIBE(2020)0113_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 13 januari 2020, 19.00 - 20.00 uur

Straatsburg

Zaal: Winston Churchill (200)

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

NB: DE TIJDSBLOKKEN ZIJN INDICATIEF EN KUNNEN IN DE LOOP VAN DE VERGADERING WORDEN GEWIJZIGD.

13 januari 2020, 19.00 - 19.20 uur

3. Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008, Verordening (EG) nr. 810/2009, Verordening (EU) 2017/2226, Verordening (EU) 2016/399, Verordening XX/2018 [de interoperabiliteitsverordening] en Beschikking 2004/512/EG, en tot intrekking van Besluit 2008/633/JBZ van de Raad

LIBE/9/01249

***I 2018/0152(COD) COM(2018)0302 – C8-0185/2018

 

Rapporteur:

 

Paulo Rangel (PPE)

 

Bevoegd:

 

LIBE

 

 

 

         Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)

13 januari 2020, 19.20 - 20.00 uur

*** Elektronische stemming ***

4. Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018: prestaties, financieel beheer en controle

LIBE/9/00813

 2019/2098(DEC) COM(2019)0316[43] – C9-0093/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.090v01-00
AM – PE644.917v01-00

Bevoegd:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.866v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

5. Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol)

LIBE/9/00823

 2019/2088(DEC) COM(2019)0316[33] – C9-0083/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.086v01-00
AM – PE644.912v01-00

Bevoegd:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.924v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

6. Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)

LIBE/9/00836

 2019/2082(DEC) COM(2019)0316[27] – C9-0077/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.082v01-00
AM – PE644.902v01-00

Bevoegd:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.864v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

7. Kwijting 2018: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust)

LIBE/9/00852

 2019/2074(DEC) COM(2019)0316[19] – C9-0069/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.085v01-00
AM – PE644.911v01-00

Bevoegd:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.922v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

8. Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)
 

LIBE/9/00783

 2019/2097(DEC) COM(2019)0316[42] – C9-0092/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.084v01-00
AM – PE644.910v01-00

Bevoegd:

 

CONT –

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.874v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

9. Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

LIBE/9/00880

 2019/2063(DEC) COM(2019)0316[09] – C9-0058/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.078v01-00
AM – PE644.908v01-00

Bevoegd:

 

CONT –

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.834v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

10. Kwijting 2018: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)

LIBE/9/00862

 2019/2068(DEC) COM(2019)0316[13] – C9-0063/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.087v01-00
AM – PE644.913v01-00

Bevoegd:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.879v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

11. Kwijting 2018: Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex)

LIBE/9/00834

 2019/2083(DEC) COM(2019)0316[28] – C9-0078/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.088v01-00
AM – PE644.914v01-00

Bevoegd:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.855v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

12. Kwijting 2018: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)

LIBE/9/00785

 2019/2096(DEC) COM(2019)0316[41] – C9-0091/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.080v01-00
AM – PE644.906v01-00

Bevoegd:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.869v02-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

13. Kwijting 2018: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD)

LIBE/9/00865

 2019/2069(DEC) COM(2019)0316[14] – C9-0064/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.083v01-00
AM – PE644.909v01-00

Bevoegd:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.918v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

14. Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie

LIBE/9/01036

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.089v01-00
AM – PE644.915v01-00

Bevoegd:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

PR – PE639.827v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

15. Sluiting van het akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

LIBE/9/00400

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

 

Voorzitter:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

 

Bevoegd:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (Renew)

 

 

         Goedkeuring ontwerpadvies in briefvorm

16. Rondvraag

17. Volgende vergaderingen

         20 januari 2020, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

         21 januari 2020, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

Laatst bijgewerkt op: 10 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid