PDF 183kWORD 1114k

 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

 

LIBE(2020)0113_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v ponedeljek, 13. januarja 2020, od 19.00 do 20.00

Strasbourg

Sejna soba: Winston Churchill (200)

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sporočila predsednika

ČASOVNA RAZPOREDITEV JE OKVIRNA IN SE LAHKO MED SEJO SPREMENI.

13. januar 2020 od 19.00 do 19.20

3. Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 767/2008, Uredbe (ES) št. 810/2009, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe XX/2018 [uredba o interoperabilnosti] in Odločbe Sveta 2004/512/ES ter o razveljavitvi Sklepa Sveta 2008/633/PNZ

LIBE/9/01249

***I 2018/0152(COD) COM(2018)0302 – C8-0185/2018

 

Poročevalec:

 

Paulo Rangel (PPE)

 

Pristojni odbor:

 

LIBE

 

 

         Poročanje odboru o pogajanjih (člen 74(3))

13. januar 2020 od 19.20 do 20.00

*** Elektronsko glasovanje ***

4. Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2018: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor

LIBE/9/00813

 2019/2098(DEC) COM(2019)0316[43] – C9-0093/2019

 

Pripravljavka mnenja:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.090v01-00
AM – PE644.917v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.866v01-00

         Sprejetje osnutka mnenja

5. Razrešnica 2018: Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (EUROPOL)

LIBE/9/00823

 2019/2088(DEC) COM(2019)0316[33] – C9-0083/2019

 

Pripravljavka mnenja:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.086v01-00
AM – PE644.912v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.924v01-00

         Sprejetje osnutka mnenja

6. Razrešnica 2018: Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL)

LIBE/9/00836

 2019/2082(DEC) COM(2019)0316[27] – C9-0077/2019

 

Pripravljavka mnenja:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.082v01-00
AM – PE644.902v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.864v01-00

         Sprejetje osnutka mnenja

7. Razrešnica 2018: Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust)

LIBE/9/00852

 2019/2074(DEC) COM(2019)0316[19] – C9-0069/2019

 

Pripravljavka mnenja:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.085v01-00
AM – PE644.911v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.922v01-00

         Sprejetje osnutka mnenja

8. Razrešnica 2018: Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)
 

LIBE/9/00783

 2019/2097(DEC) COM(2019)0316[42] – C9-0092/2019

 

Pripravljavka mnenja:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.084v01-00
AM – PE644.910v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT –

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.874v01-00

         Sprejetje osnutka mnenja

9. Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski nadzornik za varstvo podatkov

LIBE/9/00880

 2019/2063(DEC) COM(2019)0316[09] – C9-0058/2019

 

Pripravljavka mnenja:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.078v01-00
AM – PE644.908v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT –

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.834v01-00

         Sprejetje osnutka mnenja

10. Razrešnica 2018: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)

LIBE/9/00862

 2019/2068(DEC) COM(2019)0316[13] – C9-0063/2019

 

Pripravljavka mnenja:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.087v01-00
AM – PE644.913v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.879v01-00

         Sprejetje osnutka mnenja

11. Razrešnica 2018: Evropska agencija za mejno in obalno stražo (FRONTEX)

LIBE/9/00834

 2019/2083(DEC) COM(2019)0316[28] – C9-0078/2019

 

Pripravljavka mnenja:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.088v01-00
AM – PE644.914v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.855v01-00

         Sprejetje osnutka mnenja

12. Razrešnica 2018: Evropski azilni podporni urad (podporni urad EASO)

LIBE/9/00785

 2019/2096(DEC) COM(2019)0316[41] – C9-0091/2019

 

Pripravljavka mnenja:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.080v01-00
AM – PE644.906v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.869v02-00

         Sprejetje osnutka mnenja

13. Razrešnica 2018: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)

LIBE/9/00865

 2019/2069(DEC) COM(2019)0316[14] – C9-0064/2019

 

Pripravljavka mnenja:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.083v01-00
AM – PE644.909v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.918v01-00

         Sprejetje osnutka mnenja

14. Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropska komisija

LIBE/9/01036

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Pripravljavka mnenja:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.089v01-00
AM – PE644.915v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

PR – PE639.827v01-00

         Sprejetje osnutka mnenja

15. Sklenitev sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo

LIBE/9/00400

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

 

Predsednik:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

 

Pristojni odbor:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (Renew)

 

         Sprejetje osnutka mnenja v obliki pisma

16. Razno

17. Naslednja seja

         20. januar 2020 od 15.00 do 18.30 (Bruselj)

         21. januar 2020 od 9.00 do 12.30 in od 15.00 do 18.30 (Bruselj)

Zadnja posodobitev: 13. januar 2020Pravno obvestilo