16.7.2019
LIBE_PA(2019)639622
UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
til Budgetudvalget
om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020
(2019/2028(BUD))
Ordfører for udtalelse: Gwendoline Delbos-Corfield

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 98kWORD 64k
Juridisk meddelelse