16.7.2019
LIBE_PA(2019)639622
ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Saaja: eelarvekomisjon
Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti kohta
(2019/2028(BUD))
Arvamuse koostaja: Gwendoline Delbos-Corfield

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 97kWORD 64k
Õigusalane teave