16.7.2019
LIBE_PA(2019)639622
NUOMONĖS PROJEKTAS
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto
pateiktas Biudžeto komitetui
dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto
(2019/2028(BUD))
Nuomonės referentė: Gwendoline Delbos-Corfield

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 105kWORD 64k
Teisinis pranešimas