16.7.2019
LIBE_PA(2019)639622
ABBOZZ TA' OPINJONI
tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
għall-Kumitat għall-Baġits
dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020
(2019/2028(BUD))
Rapporteur għal opinjoni: Gwendoline Delbos-Corfield

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin:
PDF 108kWORD 64k
Avviż legali