16.7.2019
LIBE_PA(2019)639622
PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
destinat Comisiei pentru bugete
referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020
(2019/2028(BUD))
Raportoare pentru aviz: Gwendoline Delbos-Corfield

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 101kWORD 65k
Notă juridică