16.7.2019
LIBE_PA(2019)639622
NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
pre Výbor pre rozpočet
k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020
(2019/2028(BUD))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Gwendoline Delbos-Corfield

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 106kWORD 64k
Právne oznámenie