9.9.2015
LIBE_PR(2015)557179
NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu Unie o vízech (vízový kodex) (přepracované znění)
(COM(2014)0164 - C8-0001/2014 - 2014/0094(COD))
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 432kWORD 753k
Právní upozornění