9.9.2015
LIBE_PR(2015)557179
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en EU-kodeks for visa (visumkodeks) (omarbejdning)
(COM(2014)0164 - C8-0001/2014 - 2014/0094(COD))
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Juan Fernando López Aguilar

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 482kWORD 743k
Juridisk meddelelse