9.9.2015
LIBE_PR(2015)557179
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss) (pārstrādāta redakcija)
(COM(2014)0164 - C8-0001/2014 - 2014/0094(COD))
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referents: Juan Fernando López Aguilar

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 523kWORD 826k
Juridisks paziņojums