9.9.2015
LIBE_PR(2015)557179
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de visumcode van de Unie (Visumcode) (herschikking)
(COM(2014)0164 - C8-0001/2014 - 2014/0094(COD))
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 404kWORD 667k
Juridische mededeling