9.9.2015
LIBE_PR(2015)557179
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vízovom kódexe Únie (vízový kódex) (prepracované znenie)
(COM(2014)0164 - C8-0001/2014 - 2014/0094(COD))
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 503kWORD 828k
Právne oznámenie