9.9.2015
LIBE_PR(2015)557179
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om unionskodexen om viseringar (viseringskodex) (omarbetning)
(COM(2014)0164 - C8-0001/2014 - 2014/0094(COD))
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Juan Fernando López Aguilar

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 396kWORD 671k
Rättsligt meddelande