1.9.2015
LIBE_PR(2015)564978
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl 4-metilamfetamino kontrolės priemonių projekto
(10010/2015 - C8-0182/2015 - 2013/0021(NLE))
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėjas: Michał Boni

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 156kWORD 68k
Teisinis pranešimas