1.9.2015
LIBE_PR(2015)564978
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu piemērošanas attiecināšanu uz 4-metilamfetamīnu
(10010/2015 - C8-0182/2015 - 2013/0021(NLE))
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referents: Michał Boni

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 155kWORD 67k
Juridisks paziņojums