1.9.2015
LIBE_PR(2015)564979
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-dihidrooksazol-2-aminui (4,4’-DMAR) ir 1-cikloheksil-4-(1,2-difeniletil)piperazinui (MT-45) projekto
(10009/2015 - C8-0183/2015 - 2014/0340(NLE))
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėjas: Michał Boni

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 159kWORD 67k
Teisinis pranešimas