1.9.2015
LIBE_PR(2015)564979
PROIECT DE RAPORT
referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind supunerea substanțelor 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-dihidrooxazol-2-amină (4,4’-DMAR) și 1-ciclohexil-4-(1,2-difeniletil)piperazină (MT-45) unor măsuri de control
(10009/2015 - C8-0183/2015 - 2014/0340(NLE))
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportor: Michał Boni

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 155kWORD 70k
Notă juridică