1.9.2015
LIBE_PR(2015)564980
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно решението за изпълнение на Съвета за подлагане на веществото 5-(2-аминопропил)индол на мерки за контрол
(10012/2015 - C8-0186/2015 - 2013/0207(NLE))
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Тереса Хименес-Бесерил Барио

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 161kWORD 68k
Правна информация