1.9.2015
LIBE_PR(2015)564980
UDKAST TIL BETÆNKNING
om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om at underkaste 5-(2-aminopropyl)indol kontrolforanstaltninger
(COM10012/2015 - C8-0186/2015 - 2013/0207(NLE))
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 150kWORD 66k
Juridisk meddelelse