1.9.2015
LIBE_PR(2015)564980
RAPORTI PROJEKT
mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu 5-(2-aminopropüül)indooli suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta
(10012/2015 - C8-0186/2015 - 2013/0207(NLE))
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 146kWORD 64k
Õigusalane teave