1.9.2015
LIBE_PR(2015)564980
MIETINTÖLUONNOS
esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi 5-(2-aminopropyyli)indolin saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin
(10012/2015 - C8-0186/2015 - 2013/0207(NLE))
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 146kWORD 64k
Oikeudellinen huomautus