1.9.2015
LIBE_PR(2015)564980
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo 5-(2-aminopropil)indolui projekto
(10012/2015 - C8-0186/2015 - 2013/0207(NLE))
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėja: Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 156kWORD 68k
Teisinis pranešimas