1.9.2015
LIBE_PR(2015)564980
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu piemērošanu vielai 5-(2-aminopropil)indols
(10012/2015 - C8-0186/2015 - 2013/0207(NLE))
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referente: Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 154kWORD 67k
Juridisks paziņojums