1.9.2015
LIBE_PR(2015)564980
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení 5-(2-aminopropyl)indolu kontrolným opatreniam
(10012/2015 - C8-0186/2015 - 2013/0207(NLE))
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajkyňa: Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 162kWORD 70k
Právne oznámenie