1.9.2015
LIBE_PR(2015)564980
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om utkastet till rådets beslut om att underställa 5-(2-aminopropyl)indol kontrollåtgärder
(10012/2015 - C8-0186/2015 - 2013/0207(NLE))
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 150kWORD 63k
Rättsligt meddelande