1.9.2015
LIBE_PR(2015)564981
PROIECT DE RAPORT
referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind supunerea substanțelor 4-iodo-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxibenzil)fenetilamină (25I-NBOMe), 3,4-dicloro-N-[[1-(dimetilamino)ciclohexil]metil]benzamidă (AH-7921), 3,4-metilendioxipirovaleronă (MDPV) și 2-(3-metoxifenil)-2-(etilamino)ciclohexanonă (metoxetamină) unor măsuri de control
(10011/2015 - C8-0185/2015 - 2014/0183(NLE))
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportoare: Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 157kWORD 70k
Notă juridică