24.2.2017
LIBE_PR(2017)599751
NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění)
(COM(2016) 0270 - C8-0173/2016 - 2016/0133(COD))
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodajka: Cecilia Wikström

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 1138kWORD 167k
Právní upozornění