24.2.2017
LIBE_PR(2017)599751
NACRT IZVJEŠĆA
o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijećao utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (preinaka)
(COM(2016)0270 - C8-0173/2016 - 2016/0133(COD))
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Izvjestiteljica: Cecilia Wikström

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 1199kWORD 139k
Pravna napomena