24.2.2017
LIBE_PR(2017)599751
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (nauja redakcija)
(COM(2016) 0270 - C8-0173/2016 - 2016/0133(COD))
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėja: Cecilia Wikström

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 1132kWORD 164k
Teisinis pranešimas