24.2.2017
LIBE_PR(2017)599751
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (pārstrādāta redakcija)
(COM(2016)0270 - C8-0173/2016 - 2016/0133(COD))
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referente: Cecilia Wikström

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 1127kWORD 138k
Juridisks paziņojums