24.2.2017
LIBE_PR(2017)599751
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking)
(COM(2016)0270 - C8-0173/2016 - 2016/0133(COD))
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Rapporteur: Cecilia Wikström

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 950kWORD 136k
Juridische mededeling