24.2.2017
LIBE_PR(2017)599751
PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (wersja przekształcona)
(COM(2016)0270 - C8-0173/2016 - 2016/0133(COD))
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawczyni: Cecilia Wikström

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 1171kWORD 162k
Informacja prawna