24.2.2017
LIBE_PR(2017)599751
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare)
(COM(2016)0270 - C8-0173/2016 - 2016/0133(COD))
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportoare: Cecilia Wikström

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 1152kWORD 165k
Notă juridică