24.2.2017
LIBE_PR(2017)599751
NÁVRH SPRÁVY
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie)
(COM(2016)0270 - C8-0173/2016 - 2016/0133(COD))
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajkyňa: Cecilia Wikström

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 1223kWORD 167k
Právne oznámenie