24.2.2017
LIBE_PR(2017)599751
OSNUTEK POROČILA
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (prenovitev)
(COM(2016)0270 - C8-0173/2016 - 2016/0133(COD))
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalka: Cecilia Wikström

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 1102kWORD 161k
Pravno obvestilo