24.2.2017
LIBE_PR(2017)599751
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning)
(COM(2016)0270 - C8-0173/2016 - 2016/0133(COD))
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Cecilia Wikström

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 931kWORD 143k
Rättsligt meddelande