12.4.2017
LIBE_PR(2017)599826
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно проекта на решение за изпълнение на Съвета относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Хърватия
(05318/2017 - C8-0033/2017 - 2017/0801(CNS))
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Клод Морайс

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 629kWORD 51k
Правна информация