12.4.2017
LIBE_PR(2017)599826
UDKAST TIL BETÆNKNING
om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om Kroatiens elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre
(05318/2017 - C8-0033/2017 - 2017/0801(CNS))
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Claude Moraes

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 336kWORD 51k
Juridisk meddelelse