12.4.2017
LIBE_PR(2017)599826
RAPORTI PROJEKT
mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Horvaatias
(05318/2017 - C8-0033/2017 - 2017/0801(CNS))
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Claude Moraes

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 325kWORD 49k
Õigusalane teave