12.4.2017
LIBE_PR(2017)599826
MIETINTÖLUONNOS
esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Kroatian kanssa
(05318/2017 - C8-0033/2017 - 2017/0801(CNS))
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Claude Moraes

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 324kWORD 51k
Oikeudellinen huomautus