12.4.2017
LIBE_PR(2017)599826
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Kroatijoje pradžios projekto
(05318/2017 - C8-0033/2017 - 2017/0801(CNS))
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėjas: Claude Moraes

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 550kWORD 49k
Teisinis pranešimas