12.4.2017
LIBE_PR(2017)599826
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Kroatien
(05318/2017 - C8-0033/2017 - 2017/0801(CNS))
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Claude Moraes

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 332kWORD 51k
Rättsligt meddelande