12.4.2018
LIBE_PR(2018)618307
RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2016/399 sisepiiridel piirikontrolli ajutist taaskehtestamist reguleerivate normide osas
(COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD))
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Tanja Fajon

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 647kWORD 103k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika