12.4.2018
LIBE_PR(2018)618307
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2016/399 nuostatos, susijusios su laikinam vidaus sienų kontrolės atnaujinimui taikomomis taisyklėmis
(COM(2017) 0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD))
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėja: Tanja Fajon

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 827kWORD 103k
Teisinis pranešimas