12.4.2018
LIBE_PR(2018)618307
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/399, pokiaľ ide o pravidlá vzťahujúce sa na dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc
(COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD))
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajkyňa: Tanja Fajon

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 771kWORD 105k
Právne oznámenie