18.5.2018
LIBE_PR(2018)621022
RAPORTI PROJEKT
mis käsitleb ettepanekut alustada läbirääkimisi komisjoni soovituse üle võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Türgi Vabariigi vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja Türgi ametiasutuste vahel, kelle pädevusse kuulub võitlemine raske kuritegevuse ja terrorismiga
(COM(2017)0799 - 2018/2061(INI))
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Claude Moraes

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 334kWORD 48k
Õigusalane teave